- mtelektri

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Elektroinštalácie
Zaoberáme sa kompletnými novými elektroinštaláciami, rekonštrukciami a bleskozvodmi rôznych stavebných objektov, bytov a rodinných domov s dodaním revízií.
Elektroinštalačné práce vykonávame podľa

platných noriem, pričom dbáme na vysokú kvalitu.
- kamerové systémy
- zabezpečovacie zariadenia
- elektroprípojky
- projektová dokumentácia

Bleskozvody
Zabezpečujeme aktívne bleskozvody, ktoré predstavujú nový trend ochrany objektov pred bleskom pri využití najnovších poznatkov vedy a techniky.
Aktívne bleskozvody poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti

v porovnaní s klasickými bleskozvodmi a redukujú zásahy
do fasády a strešného plášťa.

Revízie
Prehliadkou a skúškou technického zariadenia sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle

bezpečnostno-technických požiadaviek.
Ponúkame:

- revízie elektrických zariadení
- revízie bleskozvodov

Zabezbečovacie systémy
Poskytujeme komplexné technické služby na ochranu majetku. V rámci týchto služieb realizujeme
poradenstvo, dodávku, montáž, servis a revízie na tieto zariadenia.

Práce s plošinou MP10 - elektropráce
- údržba a montáž verejného osvetlenia
- údržba a montáž obecných rozhlaso
v
- kamerové systémy v obciach
- orezávanie stromo
v, čistenie odkvapov
- výškové práce do
10m a 250kg

Výkopové práce
s Bágrom NEW HOLAND

Pretlaky popod komunikácie

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky