- mtelektri

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Referencie

-  reštaurácia Hučava Tatranská Kotlina
-  
bytovka Tatranská Lomnica
- MOUNTAIN RESORT s.r.o.
- WINTER SUMMER RESORT s.r.o.
-
nákupne centrum SEVERKA Kežmarok
- v
erejné osvetlenie Sp.Belá
- v
erejné osvetlenie SP.Stará Ves
- verejné osvetlenie Výborná
- verejné osvetlenie Strážky
- verejné osvetlenie Malý Slávkou
- o
svetlenie Prior Poprad
- osvetlenie BAREL - Prešov
- osvetlenie BAREL - Ľubica
- rekreačná Chata Bachledová dolina
- r
ekreačná Chata Osturňa
- krytá Strelnica Zaľubica
- výstavba NN sieti - IBV Obec Krížová Ves


- v
ýstavba NN Sieti - IBV Ľubica
- reduta Kežmarok
- zariadenie pre seniorov Kežmarok
- svetlenie parku v Obci Ľubica
- osvetlenie Multifunkčného Ihriska v Obci Lendak
- mestské kúpalisko Kežmarok
- v
erejné osvetlenie Veľká Lomnica
- verejné osvetlenie Ľubica
- verejné osvetlenie Tatranská Javorina
- verejné osvetlenie Žakovce
- verejné osvetlenie Mlynčeky
- osvetlenie kostola Veľká Lomnica
- osvetlenie zberného dvora v obci Ľubica
- zdravotné stredisko v obci Ľubica
- o
svetlenie kostola  - Tatranská Javorina
- osvetlenie Kostola - V. Lomnica
- osvetlenie Multifunkčného ihriska v Obci Žakovce
- výstavba NN sieti- IBV Nová Lesná

 

Od roku 2015 máme licenciu na prevádzkovanie technickej služby.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky